Trang chủ Tags HDSD Cao Bằng

Tag: HDSD Cao Bằng

Cao Bằng – hướng dẫn tính cước vận chuyển 212/HD-SXD ngày 02/03/2021

Ngày 02/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành hướng dẫn số 212/HD-SXD về phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện...

Cao Bằng – Cước vận chuyển theo QĐ 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021

Ngày 15/04/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số QĐ 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận tải...

HDSD Cao Bằng: đơn giá nhân công 1778/QĐ-UBND; giá ca máy 1937/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 25/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng theo...

HDSD Cao Bằng: đơn giá nhân công 146/QĐ-UBND; giá ca máy 218/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI