Sơn La – Cước vận chuyển theo Quyết định 1047/QĐ-UBND

3796

Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND. Về việc công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu cước vận chuyển vật liệu trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Các bạn xem hướng dẫn cập nhật và sử dụng bên dưới:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!