An Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

2535

Ngày 04/05/2019, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1225/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đã có giá tháng 6 năm 2019 (bấm để xem)

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!