Trang chủ Tags Sơn La

Tag: Sơn La

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sơn La: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sơn La – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 600/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 11 năm 2019

Ngày 18/11/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2808/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 12/7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1219/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Sơn La – Cước vận chuyển theo Quyết định 1047/QĐ-UBND

Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND. Về việc công bố...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 11/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 592/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 11/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2154/CBGVLXD-SXD. Về việc...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 06/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1530/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Đơn giá Sơn La 2018: Quyết định số 1997/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 06/04/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 554/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Đơn giá Sơn La 2016: quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

Ngày 11 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI