Trang chủ Tags Sơn La

Tag: Sơn La

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sơn La: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đơn giá Sơn La 2022: quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo...

Sơn La – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2776/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 25/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2316/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Sơn La – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 06/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1908/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 03/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1442/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 29/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 602/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2332/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 21/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1451/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 21/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 878/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 506/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI