Trang chủ Tags Sơn La

Tag: Sơn La

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sơn La: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sơn La – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 29/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 602/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2332/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 21/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1451/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 21/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 878/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 506/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Đơn giá Sơn La 2020: quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo...

Sơn La – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 2013/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – giá nhân công 1087/QĐ-UBND, giá ca máy 1086/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND năm...

Ngày 22/05/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 7 năm 2020

Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1386/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 600/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI