Sơn La – Giá vật liệu quý 2 năm 2024

7754

Ngày 01/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 1609/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công bố giá gồm 2 phần:

  • Phụ lục I: Bảng giá vật liệu đến trung tâm các huyện, thành phố;
  • Phụ lục II: Bảng giá vật liệu tại nơi sản xuất, nơi cung ứng.

Giá vật liệu trong bảng công bố này được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, là giá khảo sát trong phạm vi đô thị các huyện, thành phố tại thời điểm công bố, một số giá vật liệu công bố theo địa chỉ nơi sản xuất, nhà cung cấp (giá trên phương tiện vận chuyển; chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình).

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!