Trang chủ Tags Cao Bằng

Tag: Cao Bằng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cao Bằng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2024

Ngày 11/06/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1152/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 05/03/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 393/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2585/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 29/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1789/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 24/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1012/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 22/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 322/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 26/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2766/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 29/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2410/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 26/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2108/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 28/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1869/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI