Trang chủ Tags Cao Bằng

Tag: Cao Bằng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cao Bằng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 24/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1012/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 22/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 322/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 26/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2766/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 29/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2410/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 26/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2108/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 28/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1869/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022 (giá thép)

Ngày 23/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1833/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá thép xây dựng trên địa...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 25/08/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1614/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 27/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 908/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày _/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số _/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI