Trang chủ Tags Cao Bằng

Tag: Cao Bằng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cao Bằng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 25/02/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 181/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 20/11/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1922/CBLS-STC-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 22/8/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1252/CBLS-STC-SXD. Về việc công bố giá gốc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI