Thanh Hóa: Cước vận chuyển theo QĐ 13/2018/QĐ-UBND

4260

Logo Dự toán F1Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND. Ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Lưu ý: Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô theo Quy định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá cước vận chuyển bằng xe ô tô cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018, thay thế Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải ô tô áp dụng để tính trợ cước vận chuyển hàng hóa các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu cước vận chuyển vật liệu kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Các bạn xem hướng dẫn cập nhật và sử dụng bên dưới:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!