Bạc Liêu – Cước vận chuyển theo QĐ 435/SXD-QLXD năm 2018

3808

Logo Dự toán F1Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 435/SXD-QLXD. Về việc công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng tháng 4 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện gồm 04 phần:

  1. Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô;
  2. Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường thủy;
  3. Đơn giá bốc dỡ, trung chuyển vật liệu;
  4. Đơn giá vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng được công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đơn giá vận chuyển này chưa bao gồm: chi phí bốc xếp (nếu có), chi phí vận chuyển nội bộ công trình (nếu có) và thuế giá trị gia tăng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá vận chuyển vật liệu kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!