Trang chủ Tags Quảng Ngãi

Tag: Quảng Ngãi

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ngãi: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 801/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 15/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 638/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 400/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 261/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 83/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 07/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2561/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2242/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2070/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1805/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1569/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI