Trang chủ Tags Quảng Ngãi

Tag: Quảng Ngãi

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ngãi: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2242/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2070/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1805/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1569/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 12/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1374/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1107/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 868/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 11/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 653/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 09/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 386/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 37/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI