Trang chủ Tags Quảng Ngãi

Tag: Quảng Ngãi

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ngãi: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 07/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2365/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2129/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 8 và 9 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1905/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1620/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1294/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 02/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1026/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2022

Ngày _/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số _/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 11 và 12 năm 2021

Ngày 30/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số _/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 04/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2020/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 02/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1575/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI