Trang chủ Tags Quảng Ngãi

Tag: Quảng Ngãi

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ngãi: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 3159/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 10/8/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2434/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 10/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2027/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 07/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 1642/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Quảng Ngãi 2018: Quyết định số 277, 278 và 279/QĐ-UBND

Ngày 30/03/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND, 278/QĐ-UBND và 279/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 08/3/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 589/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Quảng Ngãi: hướng dẫn tính cước theo QĐ 250/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 1 năm 2018

Ngày 07/02/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 418/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Quảng Ngãi 2016: 533/QĐ-UBND, 534/QĐ-UBND, 535/QĐ-UBND, 544/QĐ-UBND

Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần: Phần Xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI