Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2019

Ngày 08/11/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 09/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 09/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 07/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 07/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 05/7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 06/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 06/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 05/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 08/05/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 04/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 08/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 03/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 08/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 02/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 07/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11/SXD-KTVL. Về việc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI