Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 11/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 12/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 12 năm 2022

Ngày 20/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11A/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 11 năm 2022

Ngày 21/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10A/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 09/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022 (đột xuất)

Ngày 27/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08A/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 14/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022 (đột xuất)

Ngày 26/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 07A/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

HDSD Sóc Trăng: giá ca máy 68/QĐ-SXD ngày 15/08/2022.

Ngày 15/08/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI