Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 11/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 07/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 06/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 05/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 04/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 03/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 02/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 09/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 01/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 12/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 08/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 09/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI