Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 4 năm 2024

Ngày 22/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 07/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 06/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 3 năm 2024

Ngày 21/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 05/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 04/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 03/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 1 năm 2024

Ngày 23/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 02/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 11/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 01/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 12 năm 2023

Ngày 25/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 21/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 13/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 20/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 11 năm 2023

Ngày 21/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 19/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI