Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 10 năm 2023

Ngày 20/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 17/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 12/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 16/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 9 năm 2023

Ngày 19/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 15/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 14/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 14/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 8 năm 2023

Ngày 22/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 13/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 11/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 12/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 7 năm 2023

Ngày 20/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 13/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu ngày 1-15 tháng 6 năm 2023

Ngày 21/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 09/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08/SXD-KTVL. Về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại cửa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI