Trang chủ Tags Sóc Trăng

Tag: Sóc Trăng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Sóc Trăng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 08/5/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 04/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2020

Ngày 09/4/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 03/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2020

Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 02/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 01/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 08/01/2020, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 12/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2019

Ngày 09/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 11/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2019

Ngày 08/11/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 10/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 09/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 09/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 08/SXD-KTVL. Về việc...

Sóc Trăng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 07/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số 07/SXD-KTVL. Về việc...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI