Trang chủ Tags Gộp công tác

Tag: Gộp công tác

Video gộp công tác trong phần mềm dự toán F1

Với các bài thầu sử dụng đơn giá gộp từ nhiều công tác thành phần, bạn sẽ cần sử dụng tính năng này.

Hướng dẫn gộp công tác làm thầu trong phần mềm dự toán F1

Nhiều bài thầu yêu cầu bạn phải gộp nhiều công tác vào thành 1 đơn giá để nộp thầu. Với yêu cầu này bạn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI