Đơn giá Trà Vinh 2020: Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

5211

Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bộ đơn giá gồm 05 tập:

– Tập đơn giá xây dựng công trình;

– Tập đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Tập đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

– Tập đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
    Giá diezel: 11.086 đ/lít
  • Giá xăng: 13.607 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!