Trang chủ Tags Trà Vinh

Tag: Trà Vinh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Trà Vinh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 12/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 29/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 11/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 12/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 08/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 08/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 09/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 07/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 06/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 15/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 05/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 04/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 31/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 03/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI