Trang chủ Tags Trà Vinh

Tag: Trà Vinh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Trà Vinh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 19/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 5/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 19/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 4/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 21/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 03/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 21/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 02/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 21/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 01/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 19/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 12/SXD-QLXD. Về việc...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 19/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 20/8/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 08/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 19/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 07/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI