Trang chủ Tags Trà Vinh

Tag: Trà Vinh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Trà Vinh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 19/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 20/8/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 08/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 19/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 07/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Trà Vinh 2018: Quyết định số 1309, 1379, 1380, 1381 và 1382/QĐ-UBND...

Ngày 09/07/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1380/QĐ-UBND, 1381/QĐ-UBND và 1382/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 21/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 06/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 21/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 05/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 19/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 03/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 08/02/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 02/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá công ích Trà Vinh 2017: 1292/QĐ-UBND, 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

Ngày 20/7/2017 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh gồm...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI