Trang chủ Tags Trà Vinh

Tag: Trà Vinh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Trà Vinh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 01/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 11/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 12/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 05/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 11/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 26/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh: đơn giá nhân công 242/QĐ-SXD; giá ca máy 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023.

Ngày 05/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 26/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 09/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 29/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 08/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 07/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 06/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 05/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI