Trang chủ Tags Ninh Thuận

Tag: Ninh Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3432/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2997/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2611/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2170/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1829/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1420/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1096/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 685/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 340/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 91/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI