Trang chủ Tags Ninh Thuận

Tag: Ninh Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2607/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2224/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1846/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1442/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1103/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 10/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 749/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 07/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 46/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3816/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 09/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2457/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 18/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1608/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI