Trang chủ Tags Ninh Thuận

Tag: Ninh Thuận

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Thuận: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2339/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 10/06/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1895/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1470/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1110/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 712/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 10/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 108/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 11/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 4341/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3928/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3432/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2997/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI