Trang chủ Tags Thanh Hóa

Tag: Thanh Hóa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thanh Hóa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 04/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 5806/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 05/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 3692/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa: Cước vận chuyển theo QĐ 13/2018/QĐ-UBND

Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND. Ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 04/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1630/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa quý 4-2017

Ngày 05/01/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 0083/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – hướng dẫn lập dự toán

Đây là bài hướng dẫn lập dự toán, dự thầu cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bằng việc...

Đơn giá Thanh Hóa 2017: 246/QĐ-UBND, 247/QĐ-UBND, 248/QĐ-UBND, 249/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa 2017 gồm các phần: Phần Xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI