Đơn giá Thanh Hóa 2020: quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

7493

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 5446/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 06 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

Giá Nhân công theo quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Giá Ca máy theo quyết định 4994/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 5446/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!