Đơn giá Hải Phòng 2022: quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/08/2022.

4618

Ngày 10/08/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo quyết định số 2595/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 2595/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí, mọi người nhanh chóng tải về để sử dụng nhé:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!