Đơn giá Dịch vụ Công ích Hải Phòng 2022: quyết định 705 – 707 – 711/QĐ-UBND ngày 07/03/2022.

4379

Ngày 07/03/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ Đơn giá Dịch vụ Công ích đô thị trên địa bàn thành phố theo các quyết định số 705/QĐ-UBND, 707/QĐ-UBND và 711/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 03 tập:

– Tập đơn giá sản xuất và duy trì cây xanh đô thị;

– Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo các quyết định 705/QĐ-UBND, 707/QĐ-UBND và 711/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí, mọi người nhanh chóng tải về để sử dụng nhé:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!