Trang chủ Tags Lạng Sơn

Tag: Lạng Sơn

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lạng Sơn: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 25/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 14/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 11/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 14/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 14/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 09/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 08/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 12/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 07/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 14/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 16/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI