Trang chủ Tags Lạng Sơn

Tag: Lạng Sơn

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lạng Sơn: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lạng Sơn – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 10/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 13/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 11/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 30/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 09/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 30/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 31/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Đơn giá Đắk Nông 2021: quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 596/QĐ-UBND ngày 10/03/2021

Ngày 10/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 28/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI