Đơn giá Đồng Nai 2021: quyết định 03, 04, 05, 06, 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

1686
Canh chua lá giang – Long Khánh – Đồng Nai

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo các quyết định số 03, 04, 05, 06, 07/2021/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 03, 04, 05, 06, 07/2021/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!