Đơn giá DVCI Cà Mau 2022: quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022.

6427
Cá lóc nướng trui

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quyết định số 2856/QĐ-UBND:

Dữ liệu gồm 05 bộ, chia thành vùng 2, vùng 3 và vùng 4:

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

3. Đơn giá Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

4. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị;

5. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 2856/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!