Đơn giá Nghệ An 2022: quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

8005

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo quyết định số 3925/QĐ-UBND:

Bộ đơn giá gồm 06 phần:

1. Đơn giá Phần xây dựng;

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

3. Đơn giá Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

4. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình;

5. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

6. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 3925/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!