Trang chủ Tags Đơn giá 2022

Tag: Đơn giá 2022

Đơn giá DVCI Cà Mau 2022: quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022.

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Nghệ An 2022: quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo quyết...

Đơn giá Hậu Giang 2022: quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022.

Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu...

Đơn giá Sơn La 2022: quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI