Đơn giá Hậu Giang 2022: quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022.

4898

Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quyết định số 2092/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 06 phần, cập nhật vùng 3 và vùng 4:

1. Đơn giá Phần xây dựng;

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

3. Đơn giá Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

4. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình;

5. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

6. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 2092/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!