Đơn giá Hưng Yên 2020: quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

6766

Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quyết định số 2415/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 24/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
    Giá diezel: 10.464 đ/lít
  • Giá xăng: 12.173 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 2415/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!