Đơn giá Phú Yên 2020: quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020

7123

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quyết định số 2059/QĐ-UBND.

Ngày 11/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ra thông báo số 278/TB-SXD về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh.
Bộ đơn giá gồm 06 tập:

– Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

– Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo 139/QĐ-SXD ngày 05/09/2020
    Giá diezel: 10.673 đ/lít
  • Giá xăng: 13.218 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 2059/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!