Đơn giá Đà Nẵng 2023: quyết định 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023.

5295
Cầu Rồng

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố các bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 35/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 06 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 35/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!