Trang chủ Tags Đà Nẵng

Tag: Đà Nẵng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Đà Nẵng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 8781/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 7731/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 10/09/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 6895/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 6076/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 5098/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 10/06/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 4230/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 3208/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 2415/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 1463/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 810/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI