Trang chủ Tags Đà Nẵng

Tag: Đà Nẵng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Đà Nẵng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 3208/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 2415/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 1463/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 810/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đơn giá Đà Nẵng 2023: quyết định 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023.

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố các bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 232/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3201/QĐ-UBND; giá ca máy 3200/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 10/12/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 9452/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/11/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 8433/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 7513/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI