Trang chủ Tags Đà Nẵng

Tag: Đà Nẵng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Đà Nẵng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 4984/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/04/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 2363/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 20/01/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 454/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3181/QĐ-UBND áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 27/08/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 21/10/2021, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 7930/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 15/07/2021, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 5343/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 16/04/2021, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 2537/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày _/01/2021, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số _/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3181/QĐ-UBND; giá ca máy 3182/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 27/08/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 19/10/2020, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 7416/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI