Trang chủ Tags Quảng Ninh

Tag: Quảng Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 22/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 5266/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 31/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 4378/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu tháng 8 và 9 năm 2023

Ngày 26/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 3816/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 26/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2835/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu tháng 5 và 6 năm 2023

Ngày 23/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2319/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 18/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 1337/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 28/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 5067/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 5073/QĐ-SXD; giá ca máy 5074/QĐ-SXD năm 2022

Ngày 29/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 28/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 3629/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2604/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI