Trang chủ Tags Quảng Ninh

Tag: Quảng Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2604/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 19/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 1339/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 3691/QĐ-SXD áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 28/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 5081/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 4027/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 14/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2698/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 26/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 1978/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 12/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 1331/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 5045/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

HDSD Quảng Ninh: đơn giá nhân công 3691/QĐ-SXD; giá ca máy 4438/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 28/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI