Trang chủ Tags HDSD Trà Vinh

Tag: HDSD Trà Vinh

Trà Vinh: đơn giá nhân công 242/QĐ-SXD; giá ca máy 243/QĐ-SXD ngày 05/10/2023.

Ngày 05/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

HDSD Trà Vinh: đơn giá nhân công 105/QĐ-SXD; giá ca máy 107/QĐ-SXD quý 2...

Ngày 27/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng quý 2 năm 2021 trên địa bàn...

HDSD Trà Vinh: đơn giá nhân công 104/QĐ-SXD; giá ca máy 106/QĐ-SXD quý 1...

Ngày 27/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng quý 1 năm 2021 trên địa bàn...

HDSD Trà Vinh: đơn giá nhân công 171/QĐ-SXD; giá ca máy 172/QĐ-SXD quý 4...

Ngày 18/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng quý 4 năm 2020 trên địa bàn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI