Đồng Tháp – Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo TT 05/2016/TT-BXD

4531

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Văn bản số 42/UBND-ĐTXD. Về việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Áp dụng mức lương quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

  • Vùng III: mức lương 2.154.000 đồng/tháng (áp dụng đối với địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc).
  • Vùng IV: mức lương 2.050.000 đồng/tháng (áp dụng đối với địa bàn các huyện, thị xã còn lại).

Thời gian áp dụng: từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.

Công văn này thay thế Công văn số 57/UBND-ĐTXD ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật nội dung công văn này. Mọi người sử dụng bằng cách vào bảng Nhân công -> Tính lương -> Chọn khu vực hoặc huyện.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!