Trang chủ Tags Đồng Tháp

Tag: Đồng Tháp

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Tháp: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1878/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 13/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1637/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 14/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1357/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 12/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1038/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 15/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 854/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 15/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 562/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 14/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 288/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 28/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2747/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 08/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2532/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 11/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2277/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI