Trang chủ Tags Đồng Tháp

Tag: Đồng Tháp

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Tháp: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1012/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 04/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 747/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 03/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 430/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 08/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 225/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 29/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 3304/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 06/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 3043/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2708/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 05/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2391/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2157/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1878/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI