Trang chủ Tags Đồng Tháp

Tag: Đồng Tháp

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đồng Tháp: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 890/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 569/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 327/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 09/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 3135/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2799/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 04/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2408/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 07/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2138/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1830/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1561/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 08/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 1292/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI