Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2585/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 18732/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Long An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4390/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 10 năm 2023...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 3701/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 22/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 23/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4342/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4218/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 16/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2922/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 2765/CBG-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI