Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Lâm Đồng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 16/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số 1670/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá một...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 26/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 4167/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 12/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3780/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 3078/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 20/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành Công bố số 02/2018/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1140/CBGVLXD/XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 31/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 15/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 3089/CB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 02/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 198/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI