Trang chủ Văn bản Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 28/06/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1886/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Quảng Nam – giá vật liệu tháng 6 và quý II...

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 65/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1751/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 1982/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 10/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2224/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 10/07/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2478/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 6068/TB-SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Long An – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 10/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2778/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 6 năm 2024...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 6 năm...

Ngày 11/07/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 278/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 09/07/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1767/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI