Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1639/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 1036/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Quảng Nam – giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 09/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 37/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 08/05/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 05/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 15/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 522/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1714/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2024...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 651/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 04/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 3219/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI