Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 02/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 62/CB-LS. Về việc công bố giá vật...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 1629/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 19/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 79/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 9 năm...

Ngày 17/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số 3454/CBLS-SXD-STC. Về việc công...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 31/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 25/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 3159/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2421/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 02/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 5313/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

An Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 23/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3264/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI