Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1714/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2024...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 651/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 04/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đà Nẵng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 3219/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 3 và 4 năm...

Ngày 09/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1584/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1062/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 801/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 07/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 270/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày _/05/2024, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số _/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI