Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 3385/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 31/10/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 10/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 22/8/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1252/CBLS-STC-SXD. Về việc công bố giá gốc...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 1151/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2127/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 24/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1890/SXD-KT và 1891/SXD-KT. Về việc công bố giá vật liệu xây...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 29/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số IV/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 05/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3850/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 19/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 10/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 03/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2576/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI