Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2638/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 14/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 11/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 2799/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 2242/SXD-CL&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3558/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 09/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10...

Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 31/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 4378/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy,...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 9 và 10 năm...

Ngày 06/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3826/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 10/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 4328/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI