HDSD Lai Châu: đơn giá nhân công 29/QĐ-SXD, giá ca máy 33/QĐ-SXD năm 2021.

3254
Măng nộm hoa ban

Ngày 15/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 29/QĐ-SXD

Ngày 11/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 33/QĐ-SXD:

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-SXD và 33/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 384/2014;
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 29/2021;
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 33/2021;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!