Trang chủ Tags Đơn giá 2016

Tag: Đơn giá 2016

Hồ Chí Minh: hướng dẫn thực hiện đơn giá Hồ Chí Minh 2016

Ngày 21/7/2016, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 11513/HD-SXD-KTXD hướng dẫn thực hiện bộ Đơn giá xây dựng Thành phố Hồ Chí...

Đơn giá Đà Nẵng 2016: 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016 UBND thành phố Đà Nẵng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm...

Đơn giá Lào Cai 2016: Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc Công bố bộ...

Đơn giá Ninh Bình 2016: 1542/QĐ-UBND, 1543/QĐ-UBND, 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình 2016 theo các quyết định số 1542/QĐ-UBND, 1543/QĐ-UBND, 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Ngày 14 /11/2016...

Đơn giá Thái Bình 2016: quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Ngày 22/12/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình...

Đơn giá Hưng Yên 2016: 3206/QĐ-UBND, 3207/QĐ-UBND, 3209/QĐ-UBND, 3210/QĐ-UBND, 3211/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên 2016 gồm các phần: Phần...

Đơn giá sửa chữa Bắc Giang 2016: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang...

Đơn giá Quảng Ngãi 2016: 533/QĐ-UBND, 534/QĐ-UBND, 535/QĐ-UBND, 544/QĐ-UBND

Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần: Phần Xây...

Đơn giá Phú Yên 2016: 167/QĐ-SXD, 168/QĐ-SXD, 169/QĐ-SXD, 170/QĐ-SXD, 171/QĐ-SXD

Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn...

Đơn giá Sơn La 2016: quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

Ngày 11 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI