Đơn giá Quảng Ngãi 2016: 533/QĐ-UBND, 534/QĐ-UBND, 535/QĐ-UBND, 544/QĐ-UBND

3506
Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần:
  • Phần Xây dựng: theo quyết định 535/QĐ-UBND
  • Phần Lắp đặt: theo quyết định 533/QĐ-UBND
  • Phần Khảo sát: theo quyết định 544/QĐ-UBND
  • Phần Dịch vụ công ích đô thị: theo quyết định 534/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!