Bình Định – Bảng giá ca máy theo công bố 5180/UBND-KT

4226

Logo Dự toán F1Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 5180/UBND-KT. Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: đồng bằng 2.054.000 đ; Quy Nhơn 2.241.000 đ
  • Giá diezel: 11.282 đ/lít
  • Giá xăng: 15.045 đ/lít
  • Giá mazut: 7.530 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh

Công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Công bố số 2101/UBND-KTN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá ca máy kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Cách sử dụng bảng giá ca máy này tương tự với cách sử dụng bảng giá ca máy 3183 Thanh Hóa. Bạn vui lòng xem chi tiết ở mục 6 bài viết: hướng dẫn 3183

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!