Trang chủ Tags Bảng giá ca máy

Tag: Bảng giá ca máy

Sơn La – giá nhân công 1087/QĐ-UBND, giá ca máy 1086/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND năm...

Ngày 22/05/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Bình Dương – Giá nhân công 3807/QĐ-SXD quý 1,2,3; giá ca máy và thiết...

Ngày 30/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

Tiền Giang – Bảng giá ca máy theo QĐ 4073/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND. Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công...

Gia Lai – Bảng giá ca máy theo QĐ 38/QĐ-SXD

Ngày 14/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-SXD. Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết...

Bình Định – Bảng giá ca máy theo công bố 5180/UBND-KT

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 5180/UBND-KT. Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI