Sơn La – giá nhân công 1087/QĐ-UBND, giá ca máy 1086/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND năm 2020

2144

Ngày 22/05/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La:

Và quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La:

Đến ngày 02/10/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ra ban hành tiếp quyết định số 2161/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (phần sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Sơn La:

Toàn bộ nội dung phụ lục kèm theo của các quyết định 1086/QĐ-UBND, 1087/QĐ-UBND và 2161/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ vào trong phần mềm Dự toán f1 để mọi người tiện sử dụng:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở Chọn đơn giá/cột thuyết minh trước khi sử dụng phần mềm nhé:

Nội dung tóm lược cách sử dụng ở cột Thuyết minh:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở = (giá VL gốc nhập sẵn theo 2413/2016; giá NC gốc nhập sẵn theo 1087/2020; giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 1086/2020 – đã sửa đổi, bổ sung theo 2161/2020) x định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.
HDSD: nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình; sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL; bảng Nhân công giữ nguyên giá gốc; sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy. Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra sau đó.

Nếu thao tác chưa thuận tiện, mọi người gọi về công ty f1 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!