Đơn giá sửa chữa Bắc Giang 2016: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

2931
Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – phần Sửa chữa.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – phần Sửa chữa được tính toán, phân chia theo nhóm công tác và được mã hoá thống nhất tương ứng với các bộ định mức dự toán được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – phần Sửa chữa bao gồm 3 phần:

  • Phần A: Thuyết minh và quy định áp dụng.
  • Phần B: Đơn giá xây dựng công trình – phần sữa chữa

 

Toàn bộ dữ liệu bộ đơn giá sửa chữa theo quyết định 623/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ trong phần mềm Dự toán F1 kèm theo cập nhật sẵn giá thông báo vật liệu mới nhất đến tháng 11/2016:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!