Trang chủ Tags Bắc Giang

Tag: Bắc Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 31/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 31/5/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 02/5/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 31/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 11+12 năm 2018

Ngày 28/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 31/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 01/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 09/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 31/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 08/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 01/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 07/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI