Trang chủ Tags Bắc Giang

Tag: Bắc Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 02/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 07/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 01/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 02/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 08/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 05/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 07/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 02/08/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 01/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 31/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI