Trang chủ Tags Bắc Giang

Tag: Bắc Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 10/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 09/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 07/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 11/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 11/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 03/CBGVLXD-LS về việc công bố Giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 02/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 12/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 01/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 10/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI