Đơn giá Đà Nẵng 2016: 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND

7461
Ngày 29/12/2016 UBND thành phố Đà Nẵng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm các quyết định:
  • Quyết định 9072/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;
  • Quyết định 9073/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;
  • Quyết định 9074/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;
  • Quyết định 9075/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Toàn bộ dữ liệu của bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo các quyết định 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Phần mềm Dự toán F1 và tích hợp sẵn giá thông báo vật liệu mới nhất,  mọi người cập nhật ngay về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!