Đơn giá Thái Bình 2016: quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

4719
Ngày 22/12/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình 2016 theo quyết định 3804/QĐ-UBND gồm các phần:
  • Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);
  • Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung);
  • Phần Sửa chữa;
  • Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01//2017. Các đơn giá xây dựng công trình trước đây trái với bộ đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo quyết định này đều bị bãi bỏ.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quyết định 3804/QĐ-UBND được xác định trên cơ sở:

  • Chi phí vật liệu lấy theo thời điểm tháng 7/2016 trên địa bàn thành phố Thái Bình (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng)
  • Mức lương cơ sở đầu vào xác định theo vùng IV: 2.050.000 đồng/tháng

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình năm 2016 theo quyết định số 3804/QĐ-UBND đã được cập nhật chính xác, đầy đủ vào trong phần mềm Dự toán F1 và cung cấp hoàn toàn miễn phí (kể cả với bản dùng thử F1 Trial), mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!