Trang chủ Tags HDSD Bình Dương

Tag: HDSD Bình Dương

HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 5720/QĐ-SXD ngày 30/12/2022.

Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 2640/QĐ-SXD ngày 02/08/2021.

Ngày 02/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

HDSD Bình Dương: giá nhân công 5190/QĐ-SXD quý 4 năm 2020.

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 5190/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI