Hà Nội – hướng dẫn tính lương theo QĐ 189/QĐ-UBND

5015

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Ảnh chụp bảng giá nhân công theo QĐ 189/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật kịp thời công bố trên. Cách áp dụng công bố này trong phần mềm F1 như sau:

1. Đến bảng Nhân công => Tính lương

2. Chọn mẫu Hà Nội p/p nội suy: 869, 189 => Chọn quyết định và khu vực:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!