Trang chủ Tags Quảng Nam

Tag: Quảng Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 12/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 83/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 13/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 55/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 22/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 05/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 144/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 18/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 86/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 28/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 14/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 03/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 14/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 102/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 28/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 78/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI