Trang chủ Tags Quảng Nam

Tag: Quảng Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 25/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 23/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố...

Quảng Nam – Bảng giá nhân công và ca máy theo QĐ 3123/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 23/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 36/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 17/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 20/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2017

Ngày 12/02/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 07/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI