Trang chủ Tags Quảng Nam

Tag: Quảng Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 05/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 144/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 18/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 86/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 28/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 14/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 03/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 14/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 102/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 28/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 78/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

HDSD Quảng Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 710/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 17/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và...

Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 29/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 44/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Nam – Cước vận chuyển theo QĐ 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021

07/01/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số QĐ 38/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI