Ninh Bình – công bố đơn giá nhân công 2604/QĐ-SXD năm 2020

2548

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Nội dung trong quyết định 2604/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột Diễn giải/thuyết minh như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở = (giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo bộ đơn giá cũ 1543/2016) x định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Sang bảng Nhân công/Tính lương: chọn quyết định 2604/2020
– Sang bảng Máy thi công/Tính giá ca máy
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu thao tác không thuận lợi, mọi người gọi về công ty f1 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!